Kroměříž očima polských fotografů

Kroměříž očima polských fotografů


Jak vidí město Kroměříž naši polští kolegové fotografové jsme se mohli přesvědčit na poplenérové výstavě fotografů z polského Sosnovce. Město je součástí katovické aglomerace, kterou tvoří několik měst, navazujícich zcela na sebe, člověk to ani nepostřehne, a již se nachází v jiném městě. Tento stav je pozůstatkem průmyslového vzestupu Slezska v minulém století. A v městě Sosnowiec pracuje velmi agilní sdružení fotografů, nazvané Stowarzyszenie milośników fotografii (SMF). Sdružení je součástí Městského kulturního střediska Sosnowiec, které je taky materiálně podporuje. Počátky se datují do roku 2005.

SMF vzniklo z potřeby vzájemné komunikace, výstavní činnosti, vzájemné podpory místních amatérských fotografů. Tvoří jej nadšenci na různém stupni fotografické dovednosti. Fotografie je pro ně prostředek relaxace, odpoutání se od každodenních povinností, radost z tvůrčí umělecké činnosti. Jejich webové stránky odhalují bohatou společenskou činnost. 
Díky pozvání na vernisáž výstavy “Kroměříž” jsme měli možnost poznat prima lidi a zhlédnout méně či více zajímavé fotografie, ale hlavně navázat nové kontakty s příslibem do budoucna. Budeme se tedy těšit na další setkání v přatelském kruhu milovníků fotografie.