Malá sonda do nitra PORÚŘÍ – Ruhrgebiet

Malá sonda do nitra PORÚŘÍ – Ruhrgebiet


Porúří (Ruhrgebiet)

Kdysi oblast těžkého průmyslu Německa . Porúří, kde nyní již žádné roury ani komíny nekouří . Podnikli jsme zde krátký průzkumný trip s kamarády ze skupiny SPAG

citace wikipedie:

” Porúří (německy Ruhrgebiet) je hustě obydlená oblast
v Severním Porýní-Vestválsku, skládající se z
velkého počtu původně průmyslových měst. Oblast je ohraničena
řekami Ruhr na jihu, Rýn na západě a Lippe na severu. Jedná se o
konurbaci. V regionu žije přibližně 5,3 miliónu obyvatel.” “

Jsme stále minimálně 15 let pozadu

Zatímco západ již, jak se zdá, má období průmyslového boomu za sebou, východu Evropy to bude trvat minimálně dalších 15 let, ale také možná déle, než si projde průmyslovou diverzifikací, založenou na přesunu od těžkého průmyslu a montoven nadnárodních firem na hi-tech obory a služby. Mohutné těžařské komplexy a hutě německého Porúří byly docela podobné slezskému průmyslovému regionu nyní dělenému na českém a polském území. Zatímco hutě a doly v Porúří se již změnily ve skanzeny, některé zapsané do kulturního dědictví UNESCO, Slezsko ještě stále žije ocelí a potem dělníků, pracujících často v těžkých podmínkách. Původní gastarbeiteři, dělníci z Turecka, Rumunska, Polska i dalších zemí, v 50. létech přicházeli do Porůří a pracovali v důlních a hutních provozech. Nyní je nahradili imigranti z arabských zemí, těžící ze štědrých sociálních dávek. Existují celé čtvrti pro tyto uprchlíky, má je Berlín, nebo třeba taky Dortmund. Situace je zatím klidná. Možná také proto, že většinová německá společnost, ale i potomkové gastarbeiterů jsou spokojeni se svým vysokým životním standartem, nezajímají se o politické dění, jak sami říkají, dokud máme čerstvé pečivo, dobré pivo a kvalitní fotbal, nic nám nechybí. Chléb a hry. Již římští konzulové věděli, že lidu je třeba dát chléb a hry..


Industriální dědictví

Nicméně některé hutě a doly Porúří se podařilo proměnit v technické památky a výstavní síně . Jednou z nich je například Zeche Zollern v Dortmundu – Bovinghausenu. Uhelný komplex, vybudovaný okolo roku 1900 byl po krizi uhelného průmyslu v r 1981 přebudován v muzeum hornictví .


Zdymadlo Henrichenburg

Další velmi zajímavou technickou památkou je zdymadlo Henrichenburg, sloužilo k propojení plavebních kanálů vnitrozemní říční plavby. Zdymadlo postavené za císaře Wilhelma II. v roce 1899 bylo o sto let později , po ukončení pravidelného provozu prohlášeno technickou památkou a vzniklo zde muzeum říční plavby. Vrcholné provozní období spadá do 50. let , kdy zdymadlo transportovalo 40 lodí denně. Rozdíl hladin kanálů činí 14 metrů.


Essen Zeche Zollverein

Jediný takový komplex zapsaný do dědictví UNESCO. Soustava šachet fungovala v letech 1851 – 1986. Monumentální koksovna, tvořící velkou část komplexu z r. 1961 byla uzavřena v roce 1993. Od roku 2001 je komplex zapsán na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Tetraeder Bottrop

Své nové využití našly také staré uhelné haldy, kopce plné uhelné hlušiny. Jejich vrcholy jsou dnes místem pro technické a umělecké fantazie. Jednou z nich je impozantní jehlanová konstrukce Tetraeder, sloužící zároveň jako rozhledna. Z vyhlídky je rozhled na celé Porúří.


Landschaftpark Duisburg – Nord

Bývalý hutnický komplex, nyní nazvaný “Landschaftpark Duisburg – Nord” je tvořen pozůstatky staré vysoké pece a příslušenství . Večer stará huť září všemi barvami. Bohužel v čase naší návštěvy byla část osvětlení mimo provoz. V bývalých provozních prostorách jsou nyní kavárničky a konají se zde koncerty.

Colorfull f/8-5s-ISO400


Závěr

Porůří se mění, konzum zůstává. Konzumní společnost je založena na principu, pracuj , abys měl chleba, dům, auto, majetek. Takhle vidím současné Německo. Ocelové monumenty v Porůří jsou symbolem jedné éry. Nyní jsou jen pouťovou atrakci pro turisty. Zůstaly zde jen torza původních výrobních komplexů. Vše ostatní koupili Číňani a posunuli ten čas prachu a potu o sedm tisíc kilometrů na východ..

One Reply to “Malá sonda do nitra PORÚŘÍ – Ruhrgebiet”