Proč je fotografování a umění důležité pro život

Proč je fotografování a umění důležité pro život


Jistě si každý fotograf prošel obdobím , kdy ztrácel motivaci pro fotografování . Mezidobí prázdna se někdy objeví u každé kreativní činnosti . Najednou člověk nevidí důvod , proč pokračovat v zálibě , která ho dříve naplňovala a nyní si říká , proč to vůbec dělám . Tyto slabomyslné chvíle je třeba překonat, najít novou inspiraci. Sepsal jsem pár vlastních postřehů , proč je dobré věnovat se tvůrčí fotografii.


  • Fotografování je velmi prospěšné pro naše duševní zdraví. Povzbuzuje nás k dalšímu zkoumání, nutí nás hledět na okolí jinak. Fotografování nám pomáhá porozumět jak sobě , tak ostatním.
  • Fotografie činí život a svět krásnější . Berme fotografování jako rozšířenou realitu. Tvůrčí fotografování dělá život zábavnější , zajímavější, krásnější.
  • Fotografie jako dokumentační prostředek. Naše paměť je pomíjivá. Fotografický záznam tedy pomáhá rozšiřovat paměť , slouží jako vizuální záznam našeho života.
  • Odpoutat se od materiální stránky fotografování. Pro tvůrčí fotografii není důležité, jakou kameru používáte. Nezáleží , jestli fotíte mobilem, nebo středoformátem. Honba za megapixely, velikostí snímače , technickou dokonalostí snímku, je cesta ke ztrátě inspirace. Fotografování není jen o technice , ale také o estetickém vnímání.

  • Fotografování pro radost. Fotografie má prvoplánově přinášet radost nám osobně. Tvořit svá díla pro sebe a ne s tím záměrem, že získám lajky na Facebooku , nebo ocenění v konkurzu. Kdo tohle nepochopí , nikdy nepozná pocit naplnění z tvůrčí práce .
  • Vizuální filozofie. Fotografii je možno chápat jako nástroj pro filozofizaci života a světa kolem nás. Nutí nás k přemýšlení o smyslu a podstatě bytí.
Žijte a fotografujte ! František