Parametrická maska v Darktable

Parametrická maska v Darktable


Parametrická maska je speciální typ masky, umožňující vytvářet komplikované výběry, ohraničené uživatelem specifikovanými barevnými souřadnicemi (požadavky), nikoli jako u kreslené masky ohraničené geometricky. Parametrická maska je výkonný nástroj s určitou mírou komplikovanosti. Tato maska je v nabídce většiny modulů – ve volbách prolnutí. Pokud má maska pro daný pixel hodnotu 0, zůstane vstup modulu nezměněn. Pokud má maska hodnotu 1 (čili 100%), má plný účinek.

Použití masky

Maska má volby karet dle konkrétního modulu pro výběr kanálů. Moduly v barevném prostoru Lab mají datové kanály pro L, a, b, C(chroma LCh) a h(odstín LCh). Moduly pracující v barevném prostoru RGB pak g(šedá), R, G, B, H(odstín HSL), S(saturace HSL) a L(světelnost HSL).

Každá karta obsahuje posuvníky pro své datové kanály: jeden pro vstupní data – které modul přijímá a jeden pro výstupní data – které modul vytvoří před smícháním.

ovladač masky

Posuvníky barevných kanálů

Pomocí trojúhelníků vytvoříte lichoběžníkové krytí masky. Dva trojúhelníky nad posuvníkem označují rozsah hodnot, kde je krytí 1. Dva trojúhelníky pod posuvníkem označují rozsah hodnot, kde je krytí nulové. Mezilehlé body mezi plnými a nulovými hodnotami mají poměrnou neprůhlednost. Plné trojúhelníky označují vnitřní (užší stranu lichoběžníku. Prázdné pak otevřenou, většinou širší stranu lichoběžníkové funkce. Značky se mohou dotýkat, ale nemohou se zaměňovat mezi sebou. Tlačítko polarity přepíná mezi výběrem a mimo výběrVe výchozím stavu jsou všechny trojúhelníky na okrajích a je tedy vybráno maximum (100%) hodnot. Na obrázcích níže je znázorněna ukázka funkce parametrické masky.


Názorná ukázka použití

Jako ukázku jsem zvolil separaci červeného tulipánu při použití modulu filtr pro čb (monochrome). Kapátkem selektujeme barevný odstín květu v obrázku a za pomoci záložky hue “h” provedeme selekci květu v obrázku. Oproti výběru štětcem či cesty je tato metoda mnohem přesnější a taky snadnější.

výchozí obrázek

Na posuvníku vstupu přepneme polaritu na “-” abychom dosáhli efektu černobílé pozadí a barevný květ. Při polaritě “+” tomu bude naopak. Trojúhelníky je možno doladit efekt masky. Stejným způsobem je možno manipulovat se všemi kanály spektra.

obrázek po aplikaci parametrické masky

Závěr

Parametrická maska je mocný nástroj. Pokud si osvojíme jeho používání lze rychle a efektivně vytvářet různé masky, jak na základě barev nebo třeba tonality. Ušetří nám spoustu času a potažmo taky nervů 🙂 Samozřejmě je tady také možnost kombinovat parametrickou a nakreslenou masku, ale o tom zase někdy příště..


Související příspěvky: