Analogová multiexpozice aneb když jednou nestačí

Analogová multiexpozice aneb když jednou nestačí


Fotografie s vícenásobnou expozicí, jak název napovídá, spočívá v několikanásobné expozici fotocitlivého materiálu (ať už je to film nebo fotografický papír). Analogová multiexpozice. Tato technika existuje již od 19. století a byla využívána mnoha kreativními způsoby v portrétní, architektonické, výtvarné a vědecké fotografii. Vzhledem k její bohaté variabilitě a možnostem, které nabízí, je to určitě technika, která stojí za prozkoumání, protože může vést k docela úžasným výsledkům.


Historie

Jeden z prvních příkladů fotografie s vícenásobnou expozicí pochází z 19. století, kdy byla většinou používána jako zábavná forma ve fotografických studiích po celém světě. Nespočet příkladů lze najít v historických fotografických knihách i na webu – u obrázků zobrazujících stejnou osobu dvakrát na stejné fotografii. Zajímavým aspektem těchto snímků je, že se objekt během expozice jeví, jako by byl přítomen na dvou místech současně. U typické dvojité expozice by změna polohy subjektu pro druhý snímek ve skutečnosti vytvořena překrytím pozadí z první expozice, čímž by byla osoba poněkud průhledná. Aby se tvůrci tomuto efektu vyhnuli, museli studioví fotografové používat speciální krytky objektivu, které vystavovaly expozici pouze polovinu rámečku.

Jiní však tento efekt transparentnosti využili k vytvoření tzv. „Fotografie duchů“. Jedním z prvních fotografů, zkoušejících tuto techniku byl Wiliam Mumler, který vytvořil obrázek níže:

Copyright : National Gallery of Art

Ruská barevná fotografie v 19.století

Další příklad využití vícenásobných expozicí ve fotografii pochází od ruského fotografa jménem Sergej Prokudin-Gorskij, který jej použil k vytvoření barevných fotografií z černobílých obrázků.
Gorskij fotografoval scénu třemi barevnými filtry (červeným, zeleným a modrým) na monochromatickém filmu a později promítal tyto obrazy na jeden fotopapír – každý s odpovídajícím barevným filtrem – a vytvořil tak plnobarevný obraz.

Sergey Prokudin-Gorsky – Library of Congress, Prints & Photographs Division, Prokudin-Gorskii Collection

Souznění s přírodou – můj nový projekt.

Jelikož se v současnosti věnuji převážně analogové fotografii, rozhodl jsem se vyzkoušet techniku multiexpozice za použití filmu. Jistě, podobných výsledků lze dosáhnout z pomocí grafických programů v počítači, ale výsledek není tak překonávající a celkově působí uměle.

Florea – dvojexpozice, Fomapan 200

Na počátku byl pokus o netradiční portrét. Nápad tvořit tyto kompozice netradiční cestou, pomocí klasického filmu a vícenásobné expozice. Výsledky mě potěšily a vznikl tedy nový projekt spojující přírodní motivy a člověka v jednom násobně exponovaném obrazu. Projekt se teprve rodí. Principem zůstává kompozice tvořená lidským prvkem a zároveň přírodním motivem, texturou, živým tvorem, stromy. Snažím se zachytit skutečné souznění těchto dvou světů. Když se opravdu podaří dosáhnout harmonie v zachycované scéně, vzniká unikátní obraz lidské přirozenosti.


Jak vytvořit multiexpozici

Lehce poodhalím princip dnes již poněkud zapomenuté techniky analogové multiexpozice.

Teorie: pro vytvoření kompozice složené ze dvou na sebe naložených snímků je třeba každý záběr podexponovat o 1EV. Nejednodušeji to lze provést tak, že zvýšíme ISO o 1EV, čili pokud má film fyzicky ciltlivost 100 ISO měříme expozici pro 200 ISO.


celkové světlo rozdělené mezi expozice:
0,5 + 0,5 = 1
– 1 EV a – 1 EV = výsledná dvojexpozice


Fígle:

  • pro zvýraznění stínů 2. expozice: 0 + 0,5 = 1
  • pro stejné střední tóny: 0,5 + 0,5 = 1
  • pro siluety, čili v jasech druhé expozice málo detailů: 1 + 1 = 2

Výše uvedené zásady jsou samozřejmě velmi obecné a každý fotograf si své vyzkoušené nejlepší nastavení nechá pro sebe. Záleží také na používaném filmu. Pozadí v prvním snímku by mělo být co nejjasnější, jelikož druhý záběr se exponuje hlavně na tmavých místech prvního. Přeji příjemnou zábavu při experimentování 🙂Závěr

Jestliže vás tahle forma portrétování zaujala, kontaktujte mě. Hledám modely pro tento projekt založený na vícenásobném exponování filmu. Možná ne napoprvé, ale jistě na podruhé vytvoříme netradiční a jedinečné image vaší osobnosti!

František