Slow photography

Slow photography


Čas je nejmoudřejším poradcem ze všech.

Periklés
slavný starověký řecký státník a politik.


Čas potřebný k vzniku fotografie se počítá na zlomky sekundy. Čas, který pak věnují diváci jejímu zhlédnutí pak sotva na minuty. Svět je nyní nastaven na vysoko obrátkový život na sociálních sítích. Přitom věnovat čas a odstup se při fotografické tvorbě vždy vyplatí. Vytrvalost a trpělivost je nutná k smysluplné práci všeho druhu, ať se jedná o fotografování, malování, či jakoukoli tvůrčí činnost. Vytrvalost, s jakou se fotograf věnuje svému tématu, přinese dříve nebo později své ovoce. Jít tématu do hloubky..

Příliš dlouhá expozice. Foto F.G.

Vytrvalost je také kladná vlastnost při publikaci své tvorby. Jak mi potvrdili veteráni fotografie, dobrá fotografie musí uzrát. Dlouho jsem o tomto tématu debatoval s dnes již zesnulým, uznávaným fotografem Antonínem Válkem. S ubíhajícím časem se dokážeme na své dílo dívat jinýma očima a lépe posoudit její kvalitu.

Promyslet si scénu. Fotografii je třeba vidět dřív, než se stiskne spoušť. Poznámky jakéhokoliv druhu jsou velmi nápomocné (osobně nyní rád používám klasické pero a papír, protože mi tyto prostředky v dnešním světě začínají chybět). V mysli vizualizovaná scéna se pak mnohem snadněji promítne již v reálu na fotocitlivé médium. Nezastávám názor, že vytvořený snímek (negativ) je nedotknutelný. Manipulace se prováděly jak při pozitivním mokrém procesu, tak se nyní dělají (i když někdy v příliš velké porci) při editaci v počítači. Podstatná není cesta, ale jen výsledek autorovy práce.

Při své tvorbě se spíš vyhýbám „nezúčastněné tvorbě“, kdy fotograf přijde, něco bez rozmyslu nacvaká, následně pak ze spousty záběrů „něco vybere“. Sice to může také znamenat kvalitní řemeslo, nicméně výsledkem je pouze dokumentární fotografie, bez otisku originality fotografa. Tento styl tvorby má smysl u reportážní fotografie, naopak vytvarná fotografie vyžaduje jiný přístup. Již v počátcích své fotografické tvorby jsem se snažil stanovit si cíl a ten pak realizovat vhodnými fotografickými postupy. Ne vždy tomu bylo tak, ale nyní se snažím o fotografii více přemýšlet a konfrontovat už dosažené výsledky s prvotním cílem. Za deset, dvacet let již má fotograf hezkou kolekci pro svou monografii nebo výstavu. Pro dnešní dobu je bohužel zásadní problém, čekat těch dvacet let..

Ano, jsem amatér. Ve východní části Evropy je toto označení chápáno jako „ten, kdo neovládá svůj obor“. Zaměňuje se zde pojem amatér a diletant. A přesto má amatér oproti profíkovi jednu velkou výhodu. Tvoří své fotografie pro potěšení a naplnění svých snů a ideálů. Profesionál musí fotit i to, co mu není blízké, k čemu nemá vztah. Amatér (latinsky amáre = milovat) má volnost celým svým srdcem tíhnout k tomu, co je mu nejmilejší a těší jeho duši.

Přeji vám úspěšný nový rok 2021!