Autor

Autor

František Glombek


“Cokoli slyšíme, je názor, nikoli fakt. Cokoli vidíme, je úhel pohledu, nikoli pravda.“ Marcus Aurelius


” Jsem fotograf zachycující okolní svět, snažím se vidět prostor kreativně. Líbí se mi neotřelé dynamické barevné kompozice, založené na minimu použitých prostředků. Kouzlo však vidím i v černobílém podání naší dimenze.. “

Fotografie je pro mě cesta či prostředek pro prezentaci mých pocitů a nálad. Většinou mi nezáleží na přesném zobrazení reality, ale svého pohledu na svět. Mé fotografie mají často jména – nezáleží, jestli se jedná o abstrakci, portrét či krajinu. Po mládežnickém laborování s temnou komorou, vývojkou a ustalovačem a dlouhé přestávce se nyní aktivně věnuji fotografování od roku 2012. V práci s fotografií jsem objevil kouzlo zachycení okamžiku bytí, zvěčnění křehké a pomíjivé krásy života… Toto kouzlo zachycuji barevně, černobíle a také v abstraktní rovině. Zajímá mě portrét, člověk v jeho nekonečné konečnosti, ale i všechno živé kolem, fascinuje mě živý makrosvět. Zachycuji pohyb, tu podstatu všeho živého. Vytvářím abstraktní vize, svůj interní svět.. Mimoto se ale nebráním jakémukoliv tématu. V současné době již používám pouze digitální fotoaparát. Při své tvorbě používám snímky s minimální softwarovou editací, tak i fotografiku pro zvýraznění tvůrčího záměru. Nebráním se použít fantazii a měnit realitu pomocí grafických programů. Narozen v Českém Těšíně jsem zůstal věren městu i v současnosti. V létech 2013-2014 jsem byl členem vedení Fotoklubu Zvonek Č. Těšín. Od roku 2015-2017 jsem byl člen Fotoklubu Havířov. Nyní patřím do skupiny SPAG (Silesian photo art group)


BIO

– duben 2019: čestné uznání v soutěži Těšínské Slezsko v objektivu
– prosinec 2018: 1. místo v soutěži “Eko tu stela” (CTF CIeszyn)
– červen 2018: 2. místo v soutěži “Barevný souzvuk” (fotoaparát.cz)
– duben 2017 autorská výstava “Loving Beauty” Salgótarján, Nógrád, Maďarsko
– březen 2017: výstava SPAGu na Mezinárodním festivalu fotografie v Rybniku (PL)
– listopad 2016: Diplom FIAP na konkurzu “Window” (Ukrajina)
– léto 2016: autorská výstava “Svět abstrakce”) (Havířov)