Autor

Autor

František Glombek


“Cokoli slyšíme, je názor, nikoli fakt. Cokoli vidíme, je úhel pohledu, nikoli pravda.“ Marcus Aurelius


Jsem fotograf zachycující okolní svět, snažím se vidět prostor kreativně. Líbí se mi neotřelé dynamické barevné kompozice, založené na minimu použitých prostředků. Kouzlo však vidím stále více a častěji v černobílém kreativním podání naší dimenze.. “

Fotografie je pro mě cesta či prostředek pro prezentaci mých pocitů a nálad. Většinou mi nezáleží na přesném zobrazení reality, ale svého pohledu na svět. Mé fotografie mají často jména – nezáleží, jestli se jedná o abstrakci, portrét či krajinu. Po mládežnickém laborování s temnou komorou, vývojkou a ustalovačem a dlouhé přestávce se nyní aktivně věnuji fotografování od roku 2012. V práci s fotografií jsem objevil kouzlo zachycení okamžiku bytí, zvěčnění křehké a pomíjivé krásy života… Toto kouzlo zachycuji barevně, černobíle a také v abstraktní rovině. Zajímá mě portrét, člověk v jeho nekonečné konečnosti, ale i všechno živé kolem, fascinuje mě živý makrosvět. Zachycuji pohyb, tu podstatu všeho živého. Vytvářím abstraktní vize, svůj interní svět.. Mimoto se ale nebráním jakémukoliv tématu. V současné době již používám pouze digitální fotoaparát. Při své tvorbě používám snímky s minimální softwarovou editací, tak i fotografiku pro zvýraznění tvůrčího záměru. Nebráním se použít fantazii a měnit realitu pomocí grafických programů. Narozen v Českém Těšíně jsem zůstal věren městu i v současnosti. V létech 2013-2014 jsem byl členem vedení Fotoklubu Zvonek Č. Těšín. Od roku 2015-2017 jsem byl člen Fotoklubu Havířov. Nyní patřím do skupiny SPAG (Silesian photo art group)


BIO

– říjen 2019: fotografie na 8. FotoArtFestival Bielsko-Biała 2019
– duben 2019: čestné uznání v soutěži Těšínské Slezsko v objektivu
– prosinec 2018: 1. místo v soutěži “Eko tu stela” (CTF CIeszyn)
– červen 2018: 2. místo v soutěži “Barevný souzvuk” (fotoaparát.cz)
– duben 2017 autorská výstava “Loving Beauty” Salgótarján, Nógrád, Maďarsko
– březen 2017: výstava SPAGu na Mezinárodním festivalu fotografie v Rybniku (PL)
– listopad 2016: Diplom FIAP na konkurzu “Window” (Ukrajina)
– léto 2016: autorská výstava “Svět abstrakce”) (Havířov)